Pravilnici


Pravilnik o ustrojavanju i radu Područnih odbora HKIS

Pravilnik o ustrojavanju i radu Područnih odbora HKIS.pdf


Pravilnik o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku HKIS.pdf
Izmjene i dopune Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku HKIS.pdf


Pravilnik o mirenju Hrvatske komore inženjera strojarstva


Pravilnik o mirenju HKIS.pdf


Pravilnik o počasnim članovima Komore


Pravilnik o počasnim članovima Komore.pdf
Izmjene i dopune Pravilnika o počasnim članovima Komore.pdf


Pravilnik o znaku Komore

Pravilnik o znaku Komore.pdf


Pravilnik o zaštiti arhivskog i registriranog gradiva s popisom gradiva i rokovima čuvanja


Pravilnik o zaštiti arhivskog i registriranog gradiva.pdf


Pravilnik o javnim knjigama HKIS

Pravilnik o javnim knjigama HKIS-LK.pdf


Pravilnik o priznanjima Komore

Pravilnik o priznanjima.pdf


Pravilnik o stručnom usavršavanju HKIS

Pravilnik o stručnom usavršavanju HKIS.pdf


Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera strojarstva i pečatima, iskaznicama i natpisnim pločama

Pravilnik o upisima HKIS-LK


Pravilnik o izborima Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o izborima HKIS.pdf
Izmjene Pravilnika o izborima HKIS.pdf

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom članova Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o stručnom nadzoru HKIS.pdf