Objava popisa pravomoćnih odluka donesenih u stegovnim postupcima protiv ovlaštenih inženjera strojarstva i objava popisa nevažećih pečata

U skladu s člankom 58. stavak 3. Pravilnika o stegovnom postupanju HKIS u ovoj rubrici ćemo objavljivati popis pravomoćnih odluka donesenim u stegovnim postupcima protiv ovlaštenih inženjera strojarstva te s tim u vezi i odluke o provodbi stegovne sankcije brisanja iz imenika Komore koje donosi Odbor za upis sukladno čl. 29. stavak 1. podstavak 9. Statuta HKIS.

S tim u vezi objavljivat ćemo i popis nevažećih pečata ispisanih članova u skladu s čl. 29. stavak 1. podstavku 7. Statuta HKIS i čl. 7. stavku 4. Pravilnika o pečatima i iskaznicama HKIS.

Pravomoćne odluke Stegovnih tijela HKIS

Odluka o proglašenju nevažećih pečata ovlaštenih inženjera strojarstva

Pravomoćne odluke Stegovnih tijela 2014-1