Centar za mirenje

Pravilnikom o mirenju uređuje se organizacija Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva (u daljnjem tekstu: Centar), nadležnost, postupak, način odlučivanja, obavljanje administrativno tehničkih poslova, financiranje i druga pitanja vezana uz rad Centra.

Centar za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva  osnovan je Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. 


Više o Centru za mirenje možete pročitati ovdje.

Pravilnik o mirenju

Lista izmiritelja do isteka mandatnog razdoblja 2018-2022. godina u sastavu:

1. Damir Kopjar, izmiritelj, predsjednik
2. Nina Klepac, izmiriteljica
3. Janja Papec, izmiriteljica
4. Berislav Prpić, izmiritelj


Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.