Dopredsjednik Komore:

Darko Slivar, dipl.ing.stroj.


Dopredsjednik Komore u svojem radu neposredno surađuje s predsjednikom Komore, zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Komore.

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.