Nadzorni odbor Komore

Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i dva člana. Članovi Nadzornog odbora Komore ne mogu biti članovi drugih tijela Komore. Nadzorni odbor Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore. Mandat članova Nadzornog odbora Komore traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

Članovi Nadzornog odbora Komore:


Mandatno razdoblje 2018. - 2022.

1. Ivan Sučić, dipl.ing.stroj., predsjednik OIS 242
2. Ivica Martinek, struč.spec.ing.mech. OIS 1802
3. Antun Oklopčić, dipl.ing.stroj.  OIS 1409


Mandatno razdoblje 2013. - 2018.

1. Franjo Lejko, dipl.ing.stroj., predsjednik OIS 124
2. Dinko Filipović, ing.stroj. OIS 907
3. Zvonko Tepeš, dipl.ing.stroj. OIS 757