Nadzorni odbor Komore

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva (2) člana koje bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini Komore.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.


Članovi Nadzornog odbora Komore:

Mandatno razdoblje 2018. - 2022.

1. Ivan Sučić, dipl.ing.stroj., predsjednik OIS 242
2. Ivica Martinek, struč.spec.ing.mech. OIS 1802
3. Antun Oklopčić, dipl.ing.stroj.  OIS 1409

Mandatno razdoblje 2013. - 2018.

1. Franjo Lejko, dipl.ing.stroj., predsjednik OIS 124
2. Dinko Filipović, ing.stroj. OIS 907
3. Zvonko Tepeš, dipl.ing.stroj. OIS 757
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.