Predsjednik Komore:

Željko Dorić, dipl.ing.stroj.

Predsjednik Komore:

predstavlja i zastupa Komoru, odgovora za zakonitost njezina rada te obavlja druge poslove određene Zakonom i Statutom,

predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,

saziva konstituirajuću sjednicu Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i radnih tijela Komore, Vijeća područnih odbora i Zbora područnih odbora,

usklađuje aktivnosti tijela i oblike organiziranja rada KomoreOvaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.