Upravni odbor Komore

Komora ima Upravni odbor Komore koji čine predsjednik Komore i osam (8) članova uz poštovanje načela regionalne zastupljenosti svih izbornih jedinica. Mandat članova Upravnog odbora Komore traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova. Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje vodi poslovanje, brine se za provođenje Programa rada Komore i donesenih odluka. Radom Upravnog odbora Komore rukovodi i predstavlja ga predsjednik Komore, koji ga može sazvati u svako doba.

Članovi Upravnog odbora Komore:


Mandatno razdoblje 2018. - 2022.

Željko Dorić, dipl.ing.stroj., predsjednik Komore

1. Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj.
2. Saša Jančiković, dipl.ing.stroj.
3. Milovan Kuzmanić, dipl.ing.stroj.
4. univ.spec. Vladimir Rede, mag.ing.mech.
5. Spomenka Selec dipl.ing.stroj.
6. Darko Slivar, dipl.ing.stroj.
7. Ivan Tomac, mag.ing.mech.
8. Veljko Živković, dipl.ing.stroj.


Mandatno razdoblje 2013. - 2018.

mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj., predsjednik Komore

1. Ivan Bošnjak, dip.ing.stroj.
2. dr.sc.Ante Čikić, dip.ing.stroj.
3. dr.sc. Miodrag Drakulić, dip.ing.stroj.
4. dr.sc. Marko Katinić, dip.ing.stroj.
5. Bruno Persić, dip.ing.stroj.
6. Srđan Srdelić dip.ing.stroj.,
7. Tomislav Tkalčić, dip.ing.stroj.
8. Mirjana Reljić, dip.ing.stroj.

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.