Detaljan prikaz

BESPLATNA USLUGA PRAVNOG SAVJETOVANJA ČLANOVA HKIS

Za članove Hrvatske komore inženjera strojarstva organizirana je usluga pravne pomoći koja se sastoji od pružanja pravnih savjeta (usmenim ili pisanim putem) iz područja projektiranja, stručnog nadzora, konzalting usluga u području gradnje, prostornog uređenja i energetskog certificiranja.Pravni savjeti su besplatni za sve aktivne članove Komore.

U slučaju preuzimanja zastupanja u predmetima u kojima su stranke članovi Komore inženjera strojarstva cijena zastupanja biti će umanjena za 30% u odnosu na redovnu cijenu predviđenu odvjetničkom tarifom.

Pravnu pomoć pružat će Odvjetnički ured Tina Matića u prostorijama Komore u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271/III svaku drugu i četvrtu srijedu u mjesecu u vremenu od 13:00 do 15:00 sati ili u istom terminu na tel. broj: 01/777-55-70 

Ako su navedeni dani neradni, termin savjetovanja pomiče se na prvi slijedeći radni dan u isto vrijeme.