Pregled svih vijesti

Ponuda zaposlenja na mjesto - Tehnički direktor

Potrebna stručna sprema:

inž. ili dipl. ing. građevinskog, strojarskog ili drugog tehničkog smjera

Potrebno obrazovanje, znanje i vještine:

sposobnost prepoznavanja tržišnih mogućnosti i uspostavljanja
poslovnih odnosa s potencijalnim partnerima
upornost, samoinicijativa, organiziranost
poznavanje rada u MS office-u
poznavanje engleskog jezika
vozački ispit kategorija B
prednost je iskustvo vođenja projekata iz komunalnih djelatnosti
(gradnja infrastrukture) ili u prodaji infrastrukturnih projekata ili
izvođenje tehničke pomoći pri infrastrukturnim projektima – nije uvjet

Mjesto rada:

Zagreb, Hrvatska

Za prijavu pošaljite svoj CV i molbu agenciji PROFIL GRUPA d.o.o. na: profil@profil-grupa.hr 
Prijaviti se mogu i manje kvalificirani inženjeri koje bi zanimao ovakav tip posla.

Više detalja...

Obavijest članovima o daljnjim postupanjima vezano za sanaciju potresa

Poštovani članovi, 
 
nastavno vas obavještavamo o slijedećem:
 
Hrvatska komora inženjera strojarstva uputila je dopis Stožeru civilne zaštite RH za otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije kao i Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine čiji je ministar član Stožera, kojim nudi svaku stručnu pomoć, kako Komore kao institucije javne vlasti u cjelini  tako i njenih članova, na području zahvaćenim potresom, a sve sukladno potrebama i stanju na terenu i planiranim akcijama Stožera.
 
Namjera je stručnim znanjem pomoći u općoj revitalizaciji područja na kojima je proglašena prirodna katastrofa. 
 
U Tajništvo Komore već se javljaju članovi Komore koji su spremni volonterski pomoći. Naravno da će u takvim slučajevima Komora pružiti svu logistiku i drugu vrstu pomoći ili potpore. 
 
Konkretnije ćemo znati po obavijesti ili traženju Stožera (ili resornog ministarstva), u čijoj je nadležnosti daljnja provedba i organizacija sanacije. 
 
U tijeku je prikupljanje i sumiranje podataka o članovima kojima su ugroženi domovi te će se Odlukom Upravnog odbora navedenim članovima izravno pomoći doniranjem novčanih sredstava.
 
Iskreno zahvaljujem članovima Komore koji su se dobrovoljno javili pomoći svojim stručnim znanjem i onima koji će to tek učiniti.
 
S poštovanjem,
 
Predsjednik Komore 
Željko Dorić, dipl.ing.stroj.


Više detalja...

Pomoć članovima Komore s područja pogođenim potresom, dopis predsjednika Komore

Poštovani članovi,

Komora je u ime svojih članova odmah po osnivanju računa u tu svrhu donirala financijska sredstva u državni proračun RH za pomoć područjima pogođenim potresom.

S obzirom  na članove Komore koji imaju prebivalište u Sisačko-moslavačkoj županiji, mole se svi članovi Komore da ukoliko imaju informacije  ili osobni kontakt s navedenim članovima da se jave u Tajništvo, kako bi izravno dogovorili način i vrstu konkretne i izravne pomoći članovima s tog područja, a kojima je ona potrebna.

Naime, Tajništvo pokušava uspostaviti kontakt s članovima te županije, no iz razumljivih razloga neke nije moguće ostvariti. 

Najmanje što za sada možemo učiniti je osloboditi ih plaćanja godišnje članarine što je tek simbolična pomoć do realizacije druge vrste pomoći koju naši članovi  s  potresom pogođenih područja svakako trebaju i koja će im biti pružena.      

Za sada  su, kao što znate, na terenu kolege arhitekti i građevinari, u daljnjem postupku, razmotrit ćemo mogućnosti pomoći naše Komore odnosno njenih članova i suradnju s drugim strukovnim Komorama u realizaciji obnove.

Unaprijed zahvaljujem  na svakoj Vašoj dojavi, pomoći ili sugestiji. 

S poštovanjem,

Predsjednik Komore 
Željko Dorić, dipl.ing.stroj.


Više detalja...

SRETAN BOŽIĆ I NOVA GODINASvim članovima Hrvatske komore inženjera strojarstva, suradnicima i poslovnim partnerima, sretan i blagoslovljen Božić  i uspješna nova 2021. godina!

Više detalja...

Preporuka ovlaštenim inženjerima strojarstva

Preporuku možete pročitati OVDJE.

Više detalja...

Uputa za provedbu mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu prilikom izvođenja građevinskih radova na sanaciji objekata

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izdalo je Uputu za provedbu mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu prilikom izvođenja građevinskih radova na sanaciji objekata od posljedica potresa u Zagrebu i njegovoj široj okolici.

Više detalja...

Naputak o načinu rada građevinske inspekcije

Ovim Naputkom propisuje se način rada građevinske inspekcije i način obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije u primjeni Zakona o državnom inspektoratu (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o gradnji i propisa donesenih na temelju toga Zakona, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona kojima se uređuju upravna područja gradnje.

Više detalja...

Pet inženjerskih komora predlažu deset hitnih mjera za sektor graditeljstva

Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije uputile su predsjedniku Vlade RH i ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta prijedlog hitnih mjera za sektor graditeljstva u uvjetima krize izazvane pandemijom virusa COVID-19.

Više detalja...

Obavijest inženjerima gradilišta

Poštovani članovi Komore, inženjeri gradilišta,

radi vaših učestalih upita obavještavamo vas o slijedećem:
kako bi smanjili mogućnost međusobnih kontakata, svim članovima Komore koji su zaprimili rješenja o upisu u Imenik inženjera gradilišta i/ili voditelja radova, produžuje se rok za vraćanje pečata i iskaznice ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, naveden u izdanom rješenju, do daljnjega.

Navedeno se odnosi na osobni dolazak u Komoru kao i na povrat istih poštanskim ili dostavnim putem.
Pečate i iskaznice, članovi će moći vratiti kad se za to steknu uvjeti, o čemu ćemo Vas naknadno obavijestiti.
Svi izdani pečati sa strukovnim nazivom ovlašteni voditelj građenja i ovlašteni voditelji radova nevažeći su.
Do izdavanja novih pečata inženjera gradilišta kao dokaz upisa u predmetni Imenik možete upotrijebiti izdano rješenje o upisu.

Predsjednik Komore
Željko Dorić, dipl.ing.stroj.

Više detalja...

Prijedlog postupanja na gradilištima tijekom krize izazvane epidemijom korona virusa

Poštovani članovi Komore,

Cilj je Vlade Republike Hrvatske, Komora, gospodarskih subjekata u djelatnosti graditeljstva kao i svih sudionika u gradnji je da se, koliko god je moguće, zadrži normalna gospodarska aktivnost u RH i umanje moguće štete uslijed krize izazvane epidemijom virusa COVID-19.

Međutim skrećemo pozornost da je pri tome od iznimne važnosti pridržavanje uputa koje daje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Krizni stožer Ministarstva zdravstva kao i druge nadležne institucije kako bi se prije svega zaštitilo zdravlje i sigurnost zaposlenih u djelatnosti graditeljstva.

Komora daje neke preporuke organizacijske naravi koje mogu poslužiti radi lakšeg snalaženja na gradilištima u kriznoj situaciji...

Više detalja...

Važne obavijesti članovima Komore o izmjenama vezano za sustav eDozvole - produženje roka uporabe osobne iskaznice do 31.5.2020. te produženje roka trajanja eKonferencije

Poštovani članovi Komore,

objavljujemo upute Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, dane upravnim i javnopravnim tijelima kao i strukovnim komorama, te vas obavještavamo o važnim izmjenama vezano za sustav eDozvole (produženje roka uporabe osobne iskaznice i roka trajanja eKonferencije) ...

Više detalja...

Obavijest članovima Komore o mjerama HKIS vezano za situaciju s korona virusom

Poštovani članovi Komore,

upućujemo Vas na mjere koje Hrvatska komora inženjera strojarstva, kao pravna osoba s javnim ovlastima, a sukladno uputama za poslodavce i kolektive koje je donio Hrvatski zavod za javno zdravstvo radi krizne situacije vezano uz situaciju s korona virusom...

Više detalja...

OBAVIJEST O OBVEZNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU

Poštovani članovi Komore,

Nastavno vas obavještavamo kao i podsjećamo na zakonsku obvezu stručnog usavršavanja.

Odredbom članka 58. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/15., 118/18., 110/19.) ponovno je uvedeno obvezno stručno usavršavanje za osobe iz članka 56. stavak 1. i 2. istog Zakona dakle za sve osobe koje su u skladu sa posebnim propisima dužne položiti stručni ispit. Pored osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja to su i osobe koje obavljaju poslove projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja, odnosno izrađuju elaborate za potrebe projekata te osobe koje sudjeluju u radnjama ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.

Više detalja...

IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

Poštovane kolegice i kolege, članovi HKIS,

obavještavamo vas da su na sjednici 5. sjednici Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu koja je održana pisanim putem u razdoblju od 3. veljače 2020. do 6. veljače 2020. godine donesene Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Više detalja...

NOVI OBRASCI ZA UPIS U IMENIK INŽENJERA GRADILIŠTA I/ILI VODITELJA RADOVA HKIS!!!

Poštovani članovi Komore,

možete preuzeti obrazac Zahtjeva za upis u Imenik inženjera gradilišta i/ili Imenik voditelja radova, koji se odnosi na sve članove Komore upisane u Imenik ovlaštenih voditelja građenja i Imenik ovlaštenih voditelja radova do 23.11.2019. Napominje se kako je to sada jedan, objedinjeni Imenik. Sukladno odredbama zakona kojima se uređuju poslovi i djelatnosti građenja, inženjer gradilišta može biti ujedno i voditelj radova.

Svi članovi Komore upisani u Imenik ovlaštenih voditelja građenja i Imenik ovlaštenih voditelja radova do 23.11.2019. koji su tijekom studija stekli najmanje 180 ECTS bodova ostvaruju pravo na upis u novi Imenik.

Ovaj upis ostvarujete se bez naknada i bez upravnih pristojbi, a čiji će trošak podmiriti HKIS. Članarina i nadalje ostaje jedna, bez obzira na broj imenika u koji ste upisani.

Više detalja...

Stranica 1 2 3 4 5 ... >>
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.