OBRASCI
OBRASCI ZA UPIS U IMENIKE ovlaštenih inženjera, ovlaštenih voditelja građenja/radova

Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva
Zahtjev za upis (Obrazac 1)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 1
Obrazac 1
VAŽNO: Kod predaje Zahtjeva za upis (Obrazac 1) obavezno se predaje Zahtjev za izdavanje elektoničke iskaznice za digitalno potpisivanje (Obrazac 1.1)

Zahtjev za izdavanje elektroničke iskaznice
Zahtjev        (Obrazac 1.1)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 1.1
Obrazac 1.1
Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke
Zahtjev za upis (Obrazac 2)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 2
Obrazac 2
Imenik ovlaštenih voditelja radova strojarske struke
Zahtjev za upis (Obrazac 3)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 3
Obrazac 3
Imenik stranih ovlaštenih osoba strojarske struke
Zahtjev za upis (Obrazac 4)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 4
Obrazac 4
Za ovl. inž. stroj. upisane do 31.12.2015. - Upis u Imenik ovl. vod. građenja
Zahtjev za upis (Obrazac 15)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 15
Obrazac 15


OBRASCI ZA UPIS U UPISNIKE ureda za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja

Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova
Zahtjev za upis (Obrazac 5)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 5
Obrazac 5
Upisnik zajedničkih ureda
Zahtjev za upis (Obrazac 6)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 6
Obrazac 6


OBRASCI ZA UPIS U EVIDENCIJE voditelja projekta, voditelja radova - tehničara strojarske struke, odobrenja za rad izdanih stranim državljanima, stranih ovlaštenih osoba koje su po pozivu Vlade Republike Hrvatske radili na projektu od posebnog kulturnog značaja;

Evidencija voditelja projekta
Zahtjev za upis (Obrazac 7)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 7
Obrazac 7
Evidencija voditelja radova - tehničara strojarske struke
Zahtjev za upis (Obrazac 8)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 8
Obrazac 8
Evidencija odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima stroj. struke
Zahtjev za upis (Obrazac 9)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 9
Obrazac 9
Evidencija stranih ovlaštenih osoba po pozivu Vlade RH
Zahtjev za upis (Obrazac 10)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 10
Obrazac 10


OBRASCI: mirovanje i aktiviranje članstva, ponovni upis u Imenik ovlaštenih inženjera, promjena podataka, prestanak članstva

Mirovanje članstva u HKIS
Zahtjev za mirovanje (Obrazac 12)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 12
Obrazac 12
Aktiviranje članstva u HKIS
Zahtjev za aktiviranje (Obrazac 13)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 13
Obrazac 13
Ponovni upis u Imenik ovl. inž. stroj.
Zahtjev za ponovni upis (Obrazac 14)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 14
Obrazac 14
Promjena podataka u bazama HKIS
Zahtjev za promj. pod. (Obrazac 16)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 16
Obrazac 16
Prestanak članstva u HKIS
Zahtjev za prest. članstva (Obrazac 17)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 17
Obrazac 17


OBRASCI: prestanak rada samostalnog i zajedničkog ureda

Prestanak rada samostalnog ureda
Zahtjev za prestanak rada (Obrazac 18)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 18
Obrazac 18
Prestanak rada zajedničkog ureda
Zahtjev za prestanak rada (Obrazac 19)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 19
Obrazac 19


OBRASCI: EU potvrda, Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Izdavanje EU potvrde - fizička osoba
Zahtjev za izdavanje (Obrazac 20)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 20
Obrazac 20
Izdavanje EU potvrde - pravna osoba
Zahtjev za izdavanje (Obrazac 20-1)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 20-1
Obrazac 20-1
Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije
Zahtjev za priznavanje (Obrazac 21)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 21
Obrazac 21


IZJAVE: Izjava strane ovlaštene osobe za obavljanje regulirane profesije strojarske struke u Republici Hrvatskoj, Izjava strane ovlaštene osobe za produljenje obavljanja regulirane profesije strojarske struke u Republici Hrvatskoj

Izjava (zahtjev) za povremeno ili privremeno obavljanje poslova u svojstvu odgovorne osobe strojarske struke u RH
Izjava za obavljanje (Obrazac 22)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 22
Obrazac 22