OBRASCI
OBRASCI ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE HRVATSKE

OBRASCI ZA UPIS U IMENIK ovlaštenih inženjera, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova

Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva - OIS
Zahtjev za upis (Obrazac 1)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 1
Obrazac 1
VAŽNO: Kod predaje Zahtjeva za upis (Obrazac 1) obavezno se predaje Zahtjev za izdavanje korporacijske iskaznice za digitalno potpisivanje (Obrazac 1-1)

Zahtjev za izdavanje korporacijske iskaznice
Zahtjev za izdavanje (Obrazac 1-1)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 1-1
Obrazac 1-1
Imenik inženjera gradilišta i/ili Imenik voditelja radova strojarske struke - SIG
(za sve podnositelje zahtjeva koji nisu upisani u Imenik ovlaštenih voditelja građenja/Imenik ovlaštenih voditelja radova HKIS do 23. studenog 2019.)
Zahtjev za upis (Obrazac 2)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 2
Obrazac 2
Imenik inženjera gradilišta i/ili Imenik voditelja radova strojarske struke - SIG
(za sve podnositelje zahtjeva koji su upisani u Imenik ovlaštenih voditelja građenja/Imenik ovlaštenih voditelja radova HKIS do 23. studenog 2019.)
Zahtjev za upis (Obrazac 2-1)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 2-1
Obrazac 2-1

OBRASCI ZA UPIS U UPISNIKE ureda za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja

Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova
Zahtjev za upis (Obrazac 5)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 5
Obrazac 5
Upisnik zajedničkih ureda
Zahtjev za upis (Obrazac 6)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 6
Obrazac 6


OBRAZAC ZA UPIS U EVIDENCIJU tehničara strojarske struke

Evidencija tehničara strojarske struke
Zahtjev za upis (Obrazac 8)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 8
Obrazac 8

OBRASCI: mirovanje i aktiviranje članstva, ponovni upis u Imenik ovlaštenih inženjera, promjena podataka, prestanak članstva

Mirovanje članstva u HKIS
Zahtjev za mirovanje (Obrazac 12)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 12
Obrazac 12
Aktiviranje članstva u HKIS
Zahtjev za aktiviranje (Obrazac 13)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 13
Obrazac 13
Ponovni upis u Imenik ovl. inž. stroj.
Zahtjev za ponovni upis (Obrazac 14)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 14
Obrazac 14
Promjena podataka u bazama HKIS
Zahtjev za promj. pod. (Obrazac 16)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 16
Obrazac 16
Prestanak članstva u HKIS
Zahtjev za prest. članstva (Obrazac 17)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 17
Obrazac 17


OBRASCI: prestanak rada samostalnog i zajedničkog ureda

Prestanak rada samostalnog ureda
Zahtjev za prestanak rada (Obrazac 18)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 18
Obrazac 18
Prestanak rada zajedničkog ureda
Zahtjev za prestanak rada (Obrazac 19)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 19
Obrazac 19


OBRASCI: EU potvrda

Izdavanje EU potvrde - fizička osoba
Zahtjev za izdavanje (Obrazac 20)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 20
Obrazac 20
Izdavanje EU potvrde - pravna osoba
Zahtjev za izdavanje (Obrazac 20-1)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 20-1
Obrazac 20-1


OBRASCI ZA STRANE OVLAŠTENE OSOBE

OBRAZAC ZA UPIS U IMENIK stranih ovlaštenih osoba strojarske struke

Imenik stranih ovlaštenih osoba strojarske struke
Zahtjev za upis (Obrazac 4)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 4
Obrazac 4


OBRASCI ZA UPIS U EVIDENCIJE odobrenja za rad izdanih stranim državljanima,  te stranih ovlaštenih osoba koje su po pozivu Vlade Republike Hrvatske radili na projektu od posebnog kulturnog značaja

Evidencija odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima stroj. struke
Zahtjev za upis (Obrazac 9)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 9
Obrazac 9
Evidencija stranih ovlaštenih osoba po pozivu Vlade RH
Zahtjev za upis (Obrazac 10)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 10
Obrazac 10


OBRAZAC: Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije
Zahtjev za priznavanje (Obrazac 21)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 21
Obrazac 21

Izvod iz Pravilnika HKIS - Uvjeti i postupak za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija


IZJAVE: Izjava (zahtjev) za povremeno ili privremeno obavljanje poslova u svojstvu odgovorne osobe strojarske struke u RH

Izjava (zahtjev) za povremeno ili privremeno obavljanje poslova u svojstvu odgovorne osobe strojarske struke u RH
Izjava za obavljanje (Obrazac 22)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 22
Obrazac 22

VAŽNO: Kod predaje Izjave obavezno se predaje Zahtjev za izdavanje korporacijske iskaznice za digitalno potpisivanje

Zahtjev za izdavanje korporacijske iskaznice
Zahtjev za izdavanje
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 1-1
Obrazac 1-1