Hrvatska komora inženjera strojarstva

• Predavanje prof.dr. Vladislav Brkić
• Stručni rad Marko Jakobović
• Stručni rad FIDIC Opći uvjeti ugovora o građenju Marijana Zvonar
• Stručni rad Karmen Komljen Petošic
• Predavanje doc.dr. Goran Ćorluka
• Stručni rad Darko Slivar
• Stručni rad Marija Šiško Kuliš