Hrvatska komora inženjera strojarstva

Obavještavamo vas kako sve poslove vezano za podnošenje Zahtjeva, izradu i preuzimanje poslovnih kartica s potpisnim i identifikacijskim certifikatom te pomoć pri rješavanju problema tehničke prirode od 6. lipnja 2023. preuzima Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o., AKD RA ured, Savska cesta 28/I.

 

https://www.akd.hr/

https://www.certilia.com/

 

Tehnička podrška RA (kID)

tel: 0800 0440 ili e-mail: helpdesk-kid@akd.hr

Zahtjevi za izdavanje certifikata mogu se digitalno potpisati (važećom poslovnom karticom s potpisnim i identifikacijskim certifikatom ili e-osobnom) putem servisa https://websign.certilia.com/sign

ili

osobnim dolaskom u AKD RA ured, Savska cesta 28/I. i popunjenim Zahtjevom s važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom i preslikom obje strane osobne iskaznice ili putovnice u boji.

ili

redovnim poštanskim putem na adresu AKD RA ured, Savska cesta 28/I uz vlastoručni potpis ovjeren od strane javnog bilježnika s važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom i preslikom obje strane osobne iskaznice ili putovnice u boji.

Napominjemo da se korisnici AKD-ovih usluga, koji osobno dolaze u AKD-e u Savska cesta 28/I, mogu naručiti za termin u Uredu za javnu ovlast i registraciju preko

online aplikacije eRED za rezerviranje termina. Preuzmite aplikaciju eRED!
Kroz web aplikaciju možete odabrati i rezervirati svoj termin.

Uz potvrdu termina zaprimit ćete i informaciju o potrebnoj dokumentaciji za određenu uslugu, predviđeno vrijeme trajanja samog procesa, ali i mogućnost odjave termina.

Za sva pitanja vezano za poslovnu karticu s potpisnim i identifikacijskim certifikatom (izrada, istek valjanosti, tehnička pomoć pri aktivaciji i uporabi kartice i sl.) obratite se na tel: 0800 0440 ili e-mail: helpdesk-kid@akd.hr

Izradu 1. (prve kartice) kao i izradu nove kartice po isteku valjanosti prethodno izdane kartice i nadalje podmiruje Komora.

 

U slučaju gubitaka ili krađe kartice, promjene imena /prezimena ili oštećenja kartice od strane člana Komore, o istom je potrebno izvijestiti Komoru, te na račun Komore HR5623600001102094156, uplatiti administrativnu naknadu od 19,91 EUR + PDV (Tar. br. 8 Odluke o naknadama za usluge Komore) te na mail info@hkis.hr poslati potvrdu o izvršenoj uplati.

Nakon što dostavite potvrdu o izvršenoj uplati, Komora će o istom obavijestiti AKD RA ured u svrhu izrade nove kartice.