U organizaciji Hrvatske komore inženjera strojarstva održan je
6. međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva u Vodicama
,
 u razdoblju od 20. - 23. ožujka 2019. godine.

5 KONGRES Program rada

PROGRAM RADA KONGRESA
Program rada sadrži detaljni raspored pozvanih predavanja, prezentacija stručnih radova, prezentacija izlagača, poster sekcije, te svih ostalih događanja tijekom održavanja Kongresa.


Pokrovitelji Kongresa bili su: Kolinda Grabar Kitarović, Predsjednica RH, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Tehnički fakultet Rijeka, Sveučilište Sjever, Šibensko-kninska županija.

Kongres je uz ugledne pozvane goste, predavače, autore radova i proizvođače strojarske opreme okupio preko 300 sudionika iz Hrvatske, Francuske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Na početku svečanog otvaranja sudionike Kongresa su pozdravili: izvršni urednik časopisa EGE, g. Boris Labudović, predsjednik Programskog odbora Kongresa, g. Tihomir Rengel, predsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva, g. Željko Dorić, predsjednica Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, gđa. Željka Jurković, predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, g. Živko Radović, predsjednica Hrvatske komore građevinarstva, gđa. Nina Dražin Lovrenc. U ime pokrovitelja Kongresa pozdravni govor su održali prodekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split g. Boris Ljubenkov, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje Zagreb, g. Dubravko Majetić, pomoćnica dekanice Tehničkog fakulteta Rijeka, gđa. Marina Franulović, prorektor Sveučilišta Sjever, g. Vlado Tropša, predsjednik Hrvatske akademije tehničkih znanosti, g. Vladimir Andročec, pomoćnica ministra u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja RH, gđa. Maja-Marija Nahod, župan Šibensko-kninske županije g. Goran Pauk i izaslanik Predsjednice RH, gđe. Kolinde Grabar Kitarović, g. Bojan Jerbić, koji je službeno otvorio 6. međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva.
Gđa. Marija Šiško Kuliš je održala kratku prezentacija zlatnog sponzora HEP d.d.
Tijekom Kongresa pridružili su se i dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, g. Ivan Samardžić, predsjednik Izvršnog odbora strukovne komore mašinskih inženjera, Inženjerske komore Crne Gore, g. Vuk Janković i predstavnica HOK Osiguranja, gđa. Sara Ćosić.

Kod svečanog otvaranja Kongresa, priznanja Komore za značajan doprinos u ostvarivanju temeljnih zadaća Komore, kao i za doprinos u razvoju projektantske strojarske struke dobili su:
1. POVELJA - Nikola Vulas, dipl.ing.stroj.
2. DIPLOMA - mr.sc. Žarko Despot, dipl.ing.stroj.
3. DIPLOMA - Nikola Šolman, dipl.ing.stroj.

Program Kongresa se održavao kroz uvodna i pozvana predavanja, prezentacije stručnih radova, poster sekciju i okrugle stolove. Održano je 12 pozvanih predavanja, prezentirano je 18 stručnih radova. U poster sekciji je predstavljeno 14 stručnih radova i 9 studentskih radova .

TEMATSKA PODRUČJA KONGRESA:

SRIJEDA, 20. OŽUJKA 2019.
POZVANA PREDAVANJA

ČETVRTAK, 21. OŽUJKA 2019.
ENERGETSKA UČINKOVITOST
ENERGETIKA

PETAK, 22. OŽUJKA 2019.
STROJARSKE TEHNOLOGIJESPONZORI I IZLAGAČI STROJARSKE OPREME:
ZLATNI PARTNER KONGRESA: HEP d.d.,
SREBRNI PARTNERI KONGRESA: AEKS d.o.o., ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o., MONTER STROJARSKE MONTAŽE d.d., MONTING d.o.o., ELEKTROPROJEKT d.d., DALEKOVOD d.d.,
BRONČANI PARTNERI KONGRESA: IMP TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o., NUMIKON d.o.o., PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o.,
PARTNERI KONGRESA: KONČAR GENERATORI I MOTORI d.d., HOK - Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.,
IZLAGAČI I PREZENTACIJE: Ampco pumps GmbH, Communiter AD Decus d.o.o., Daikin Hrvatska d.o.o., Danfoss Heating HR&RS, Elysator d.o.o., Elsis d.o.o., GO2BIM d.o.o., Grundfos Sales Croatia d.o.o., Herz Armaturen d.o.o., Hoval d.o.o., Jupico d.o.o., Oventrop GmbH, Mercury d.o.o., Nicro d.o.o., Moto-Ris d.o.o. - zastupnik Volva, Petrokov d.o.o., Schiedel proizvodnja dimnjaka d.o.o., Sikla d.o.o., Tvornica turbina d.o.o., Vaillant d.o.o., Viessmann d.o.o.

Fotografije s Kongresa su u Fotogaleriji.


IZDVAJAMO IZ PROGRAMA KONGRESA

SRIJEDA, 20. OŽUJKA 2019.

POZVANA PREDAVANJA

doc.dr.sc. Maja-Marija Nahod, pomoćnica ministra, Ministarstvo Graditeljstva i prostornoga uređenja RH
Aktualne izmjene zakonodavstva koje utječu na poslovno i profesionalno djelovanje inženjera strojarstva

dr.sc. Vesko Djelić, Turboinštitut d.o.o., Ljubljana, Slovenija
Trendovi u hidroenergetici

prof.dr.sc. Željko Stojkić, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Sveučilište u Mostaru, Mostar, BiH
"Tvornica za učenje" kao budućnost u istraživanjima i edukaciji u proizvodnji

dr.sc. Goran Slipac, HEP d.d., Zagreb
Hrvatska inženjerska baština u časopisu Journal of Energy (Energija)

ČETVRTAK, 22. OŽUJKA 2019.

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Pozvana predavanja:

prof.dr.sc. Yasser Alayli, Sveučilište Paris-Saclay · LISV, Pariz, Francuska & dr.sc. Sanja Vujačić, Geopolitika News, koordinatorica projekata iz područja naprednih tehnologija, Pariz, Francuska
Biomimetička robotika: poboljšani čovjek & Transhumanizam: čemu bi mogao nalikovati “nadčovjek” ili poboljšani čovjek u 2050. ?

Stručni radovi - predavanja:

prof.dr.sc. Ljubomir Majdandžić, Međunarodni centar za održivi razvoj energetike, voda i okoliša (SDEWES centar), Zagreb
Uloga inženjerske struke za buduća zelena zanimanja na otocima

prof.dr.sc. Ante Čikić, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Energetska učinkovitost niskoakumulativnog objekta s termoenergetskim postrojenjem na biomasu

Komercijalne prezentacije:

Brončani partner - NUMIKON d.o.o., Zagreb
Implementacija BIM-a u inženjerskoj tvrtki

Brončani partner - IMP TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o., Zagreb
Zatvoreni ekspanzijski sustavi za optimalnu učinkovitost

JUPICO d.o.o., Zagreb (Beretta)
Power Plus BOX & Power MAX BOX Beretta proizvodna rješenja

ENERGETIKA

Pozvana predavanja

doc.dr.sc. Vladislav Brkić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Dekarbonizacija energije i primarni izvori energije u 21. stoljeću ,

prof.dr.sc. Gojimir Radica, Fakultet Elektrotehnike, Strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu
Modeliranje i optimizacija energetskih sustava ,

dr.sc. Jadranka Polović, Sveučilište Libertas, Zagreb
Nove tehnologije budućnosti i društvo: uspon digitalnih diktatura ,

Stručni radovi - predavanja:

Damir Božičević, dipl.ing.stroj, HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za Termoelektrane, TE-TO Zagreb
Iskorištenje povratne vode iz rashladnog sustava TE-TO Zagreb izgradnjom mini hidroelektrane

Ivica Vukelić, dipl.ing.stroj, HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za Termoelektrane, TE Plomin
Ugradnja DeNOx postrojenja u TE Plomin 2

prof.dr.sc. Marija Šiško Kuliš, HEP Proizvodnja d.o.o., PP HE Jug, Split
Rad u režimu „direktno na potrošače“ kao uvjet rekonstrukcije pomoćnih pogona u hidroelektrani

mr.sc. Tamara Tarnik, HEP d.d., Sektor za strategiju i razvoj, Služba za zaštitu okoliša i održivi razvoj, Zagreb
Primjena najboljih raspoloživih tehnika (NRT) u energetici u cilju zaštite okoliša

doc.dr.sc. Miro Bugarin, Fakultet Elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu
Pametne ovojnice zgrada gotovo nulte energije

Komercijalne prezentacije:

Hrvatska osiguravajuća kuća d.d., Zagreb
Prezentacija HOK Osiguranja

Daikin Hrvatska d.o.o., Zagreb
R32 BLUEVOLUTION - Nova generacija rashladnih uređaja

Sikla d.o.o., Samobor
Sikla siFramo - modularni čelični profili za industrijsku namjenu


PETAK, 22. OŽUJKA 2019.

STROJARSKE TEHNOLOGIJE I

Pozvana predavanja:

Anamarija Buljan, mag.ing.aedif., Exstructa d.o.o., Zagreb
Uvod u BIM

Karmen Komljen Petošić, mag.ing.aedif., GI grupa d.o.o., Zagreb
Provedba stručnog nadzora gradnje prilikom izrade, antikorozivne i protupožarne zaštite, montaže i preuzimanja čeličnih konstrukcija

Marijana Zvonar, dipl.ing.građ., Exstructa d.o.o., Zagreb
FIDIC Opći uvjeti ugovora o građenju

Stručni radovi - predavanja:

Dominik Švigir, mag.ing.mech., Vertiv Croatia d.o.o., Zagreb
Iskustva u BIM projektiranju grijanja, ventilacije i klimatizacije

Damir Digula, dipl.ing.stroj., Siemens d.d., Zagreb
Alat za klasifikaciju energetske učinkovitosti

Tena Maruševac, mag.ing.mech., Fakultet Strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
Analiza različitih izvedbi usisa morske vode za dizalice topline morska voda-voda: projekt SEADRION

Komercijalne prezentacije:

Tvornica turbina d.o.o., Karlovac (TTK)
Revitalizacija parne turbine s dva reguliranja oduzimanja, snage 15 MW u firmi DS-Smith, Belišće 2017/2018 godine od strane Tvornica turbina Karlovac

Schiedel proizvodnja dimnjaka d.o.o., Novi Golubovec
Dimnjaci od nehrđajućeg čelika za kotlovnice

ELYSATOR d.o.o., Zagreb
Tehnološka voda naš je element

STROJARSKE TEHNOLOGIJE II

Stručni radovi - predavanja:

prof.dr.sc. Lovre Krstulović-Opara, Fakultet Elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu
Kontrola bez razaranja kompozita temeljena na aktivnoj infracrvenoj termografiji i ultrazvučnom ispitivanju

prof.dr.sc. Vedrana Cvitanić, Fakultet Elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu
Modifikacija početnog oblika izratka sa ciljem smanjenja ušićavosti u postupku cilindričnog dubokog vučenja

Damir Božičević, dipl.ing.stroj. HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za Termoelektrane, TE-TO Zagreb
Dobivanje električne energije iz otpadne topline dimnih plinova

Hrvoje Dedić-Jandrek, mag.ing.mech, Fakultet Elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu
Od ideje do gotovog proizvoda: Ispitna stanica za Arhimedov vijak

Zdravko Ivančić, dipl.ing.stroj., Numikon d.o.o., Zagreb
Nove tehnologije u proračunu cjevovoda – revizija SIF faktora i faktora elastičnosti cjevovodnih komponenti

Zdravko Ivančić, dipl.ing.stroj., Numikon d.o.o., Zagreb
Zašto je provjera opterećenja na opremu bitna?

Andrea Viljevac, struč.spec.ing.mech., Numikon d.o.o., Zagreb
Analiza naprezanja i elastičnosti plastičnih i cjevovda ojačanih staklenim vlaknima

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.