Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva,
u razdoblju od 6. ožujka do 19. travnja 2018. godine.

Na temelju članka 32. stavka 1. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (Narodne novine broj 137/15.), članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 19. stavka 4. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15.), Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na pisanoj sjednici održanoj elektroničkim putem od 1. do 2. ožujka 2018. godine, donijela je
Odluku o raspisivanju izbora za članove tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva, imenovanju sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda, stegovnog tužitelja i zamjenika stegovnog tužitelja, te utvrđivanju liste sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda iz reda sudaca redovnih sudova i liste izmiritelja Centra za mirenje.

Raspisuju se izbori za članove Skupštine Komore, Nadzornog odbora Komore, Upravnog odbora Komore i predsjednika Hrvatske komore inženjera strojarstva.
Provodi se postupak imenovanja članova Stegovnog suda, Višeg stegovnog suda, stegovnog tužitelja i dva zamjenika stegovnog tužitelja i postupak utvrđivanja Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva. Izbori za tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva započinju 6. ožujka 2018. godine i traju do 19. travnja 2018. godine.

Upute za postupak kandidiranja:
Obvezatne upute br. 1 - Postupak kandidiranja za izbor članova skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u I. – V. izbornoj jedinici

I. Izborna jedinica Osijek
II. Izborna jedinica Varaždin
III. Izborna jedinica Rijeka
IV. Izborna jedinica Split
V. Izborna jedinica Zagreb

Pojašnjenja Središnjeg izbornog povjerenstva:
Pojašnjenje br. 1
Pojašnjenje br. 2
Pojašnjenje br. 3