Hrvatska komora inženjera strojarstva

Skupština Komore

 

Skupština Komore najviše je tijelo Komore koje odlučuje u skladu s ovlaštenjima danim Zakonom i Statutom Komore.

Skupštinu Komore čine predstavnici izabrani u skladu s općim aktom Komore.

 

Članovi Skupštine HKIS u mandatu 2022.-2026. 

Red. broj

Ime i prezime Područni odbor
1. Ivan Bošnjak Osijek
2. Darko Bailo Zagreb
3. Željko Dorić Split
4. Mario Ferenc Osijek
5. Ivan Galjanić Zagreb
6. Vanja Glavan Rijeka
7. Goran Herceg Zagreb
8. Juraj Hrga Split
9. Saša Jančiković Zagreb
10. Kristijan Klasić Varaždin
11. Davor Kolednjak Zagreb
12. Ivan Kurilj Varaždin
13. Silvija Lah Lukšić Rijeka
14. Igor Laknar Zagreb
15. Kamilo Lazić Varaždin
16. Mario Lekić Zagreb
17. Krunoslav Letić Split
18. Goran Maravić Rijeka
19. Željko Marić Osijek
20. Vedran Mustapić Split
21. Antun Oklopčić Zagreb
22. Damir Požgaj Rijeka
23. Damir Prpić Zagreb
24. Mislav Ramljak Zagreb
25. Matej Rešetar Osijek
26. Davor Savić Osijek
27. Dinko Sladoljev Varaždin
28. Darko Slivar Zagreb
29. Marija Šiško Kuliš Split
30. Tomislav Tkalčić Varaždin
31. Ivan Tomac Zagreb
32. Sandi Vede Rijeka
33. Zlatko Vidić Zagreb
34. Boris Vojak Zagreb
35. Renata Župetić Pikunić Zagreb