Hrvatska komora inženjera strojarstva

Dopisi HKIS Uredima za graditeljstvo i prostorno uređenje svih županija u RHVijeća Područnih odbora i predsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva uputili su dopis Uredima za graditeljstvo i prostorno uređenje svih županija u RH i ispostavama u cilju skretanja pozornosti na vrlo često viđenu praksu koja nije sukladna važećim pravilnicima i propisima u RH, kod koje Upravni odjeli i njihove ispostave izdaju pravomoćne građevinske dozvole temeljem zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole sa glavnim projektima bez mape STROJARSKI PROJEKT.

Temeljem važećih zakona i propisa jasno je da je Glavni projekt strojarskih instalacija OBAVEZAN za sve nove građevine koje se griju i/ili hlade te imaju predviđenu pripremu potrošne tople vode i mehaničku ventilaciju, također isti je obavezan i za rekonstrukcije sustava grijanja, hlađenja ili klimatizacije postojećih zgrada nazivne snage veće od 30 kW (osim za građevine koje prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima mogu graditi bez građevinske dozvole - mogu sadržavati samo arhitektonski i/ili građevinski projekt).

Nikakve izjave, elaborati i slično NISU zamjena za Strojarski projekt!

Dopisom su zamoljeni svi referenti da se pri izdavanju zakonskih akata (kao i radnji koji istima prethode) u potpunosti pridržavaju zakonske regulative.


U nastavku su dopisi Područnih odbora upućeni uredima po županijama:

PO SPLIT

Splitsko-dalmatinska županija

Zadarska županija

Šibensko-kninska županija

Dubrovačko-neretvanska županija


PO ZAGREB

Zagrebačka županija

Sisačko-moslavačka županija

Karlovačka županija

Grad Zagreb


PO VARAŽDIN

Varaždinska županija

Međimurska županija

Koprivničko-križevačka županija

Bjelovarsko-bilogorska županija

Krapinsko-zagorska županija


PO RIJEKA

Primorsko-goranska županija

Istarska županija

Ličko-senjska županija


PO OSIJEK

Osječko-baranjsaka županija

Vukovarsko-srijemska županija

Virovitičko-podravska županija

Požeško-slavonska županija

Brodsko-posavska županija