Hrvatska komora inženjera strojarstva

RASPORED RADNOG VREMENA TAJNIŠTVA
HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

 

 

Ulica grada Vukovara 271,
III kat 10 000 ZAGREB
tel: 01/77 75 570
tel: 01/77 75 571
tel: 01/77 75 573
fax: 01/77 75 574


e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr, info@hkis.hr


PONEDJELJAK: 8:00 – 17:30
UTORAK: 8:00 – 16:00
SRIJEDA: 8:00 – 16:00
ČETVRTAK: 8:00 – 16:00
PETAK: 8:00 – 14:30


STANKA SVAKOG RADNOG DANA 12:00 – 12:30 SATI