Hrvatska komora inženjera strojarstva

Osnovni podaci za plaćanje obveza članovaObveznici plaćanja članarine su članovi Komore upisani u odgovarajuće imenike Komore i strane ovlaštene osobe upisane u Imenik stranih ovlaštenih osoba Komore koji su njeni članovi.
Članarina je redovno godišnje davanja koje plaćaju članovi Komore, a za novoupisane članove obveza plaćanja članarine nastupa prvog dana od dana upisa u odgovarajući imenik Komore. 
Visina članarine za članove Komore utvrđuje se u godišnjem iznosu od 228,00 EUR (1.717,87 kuna), bez obzira na broj imenika u koji su članovi upisani. 
Iznos članarine za članove Komore, obveznike osiguranja od profesionalne odgovornosti obuhvaća i naknadu za obvezno osiguranje koja je određena u skladu s Ugovorom o obvezatnom osiguranju od odgovornosti ovlaštenih inženjera strojarstva, stranih ovlaštenih osoba, inženjera gradilišta i voditelja radova. 
Visina članarine za članove Komore određuje se u mjesečnom iznosu od 19,00 EUR (143,16 kuna), računajući od dana upisa i uplaćuje u dva jednaka obroka.
Visinu upisnine, članarine i visinu naknade za usluge Komore utvrđuje Skupština Komore.

Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera strojarstva, Klasa: 025-02/22-02/3, Ubroj: 251-503/01-02-22-7, 16. prosinca 2022.

Osnovni podaci o plaćanju obveza